Slider

112 - Bendrasis pagalbos telefono numeris | 033 - Bendrasis greitosios medicinos pagalbos telefono numeris

Slaugos specialistai |

Vairuotojai |

2 Automobiliai |

Informuojame, kad vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-156 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotį prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro“ reorganizuojama viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis prijungiant prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro.

1. Reorganizavime dalyvauja viešosios įstaigos:

1.1. Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis. Buveinė – Šatrijos g. 5, Skuodas LT-98114, juridinio asmens kodas: 274586640, duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

1.2. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras. Buveinė – Šatrijos g. 5, Skuodas LT-98114, juridinio asmens kodas: 173942495, duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre.

2. Reorganizavimo būdas – viešoji įstaiga Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro, kuriai pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

3. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.

  4. Su reorganizuojamos viešosios įstaigos Skuodo greitosios medicinos pagalbos stoties ir reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis, reorganizavimo sąlygomis galima susipažinti internete adresais www/skuodogmp.lt  ir  www.skuodopspc.lt

Apie Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotį

Skuodo greitoji medicinos pagalba

Pagrindinis įstaigos tikslas - laiku ir kokybiškai teikti skubią būtinąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo ar ūmios ligos ištiktiems Skuodo rajono gyventojams .

Greitoji pagalba teikiama visą parą darbo, švenčių ir poilsio dienomis.

GMP automobiliuose yra visa reikalinga medicininė aparatūra ir priemonės, būtinos teikiant skubią medicininę pagalbą .

Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems gyventojams ištisą parą darbo, poilsio ir švenčių dienomis Jų namuose, darbovietėse, ugdymo institucijose, viešose vietose, neatsižvelgiant į tai , ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, nepaisant lyties, tautybės, amžiaus, pilietybės, registracijos vietos.

Kokius duomenis

nurodyti kai reikalinga

greitoji pagalba?

  • Nurodyti kuo tikslesnį įvykio vietos adresą, vietovę.
  • Nurodyti telefono numerį (kad būtų galima patikslinti informaciją, arba susisiekti jei nutrūktų tel. ryšys).
  • Kas atsitiko? (sąmoningas ar ne, ligos ar traumos požymiai, nusiskundimai).
  • Kiek nukentėjusių, ar pacientų?
  • Paciento amžius, lytis.
  • Vardas, pavardė (jei žino).
  • Kokie galimi pavojai? (naminiai gyvūnai, agresyvi aplinka, agresyvus pacientas, kt.).
  • Kas kviečia pagalbą ? Prisistatyti.

VšĮ Skuodo greitosios medicinos pagalbos stotis

Šatrijos g.5, LT 98114 Skuodas.
Tel.: 8-440-73 513;
El.paštas: skuodogmp2@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centras.
Juridinio asmens kodas: 274586640